มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น
       
 ๑. นายเอกมงคล  ปัญญาไว  ประธานมูลนิธิ 
๒. ว่าที่ ร.ต.ธนัย บุณยะกลัมพ รองประธาน
๓. นายเฉลิมพล อินทรมูล รองประธาน
๔. นางวิภาวี รักฉัตรชัย เลขานุการ
๕. นายสรรเสริญ ทัศน์เจริญ กรรมการ
๖. นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ กรรมการ
๗. นางศุลีมาศ กุลางกูร กรรมการ
๘. นายธนัตถ์ สุขมาศ กรรมการ
๙. นายนิโรจน์ คงกระจ่าง กรรมการ
๑๐. นายประเสริฐ ชวาลสันตติ กรรมการ

     

     

     
 
   
       
       

 

ประกาศมูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น  เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น”  (Root) 2009819_59697.gif
 
 
Online:  3
Visits:  267,269
Today:  33
PageView/Month:  33