มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

 

    คณะผู้บริหารศูนย์ฯ    
         
    (commitee) 2009630_59037.jpg    
    นายเอกมงคล  ปัญญาไว
ประธานกรรมการ
   
  (commitee) 2009630_59075.jpg (commitee) 2009630_59113.jpg    
   ว่าที่ ร.ต.ธนัย  บุณยะกลัมพ
รองประธาน
ฝ่ายบริหาร
 นางวิภาวี  รักฉัตรชัย 
กรรมการ/เลขานุการ
ฝ่ายบริหาร
 นายเฉลิมพล  อินทรมูล
รองประธาน
ฝ่ายบริหาร
 
  (commitee) 2009630_59204.jpg    
 

นางศุลีมาศ  กุลางกูร
กรรมการ

 ฝ่ายส่งเสริมวิชาชีพ

 

 

 

นายสรรเสริญ  ทัศน์เจริญ
กรรมการ

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

  (commitee) 2009630_59299.jpg      
  นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์
กรรมการบริหาร

 

นายธนัตถ์  สุขมาศ
กรรมการบริหาร

 
 

 

     
  นายนิโรจน์  คงกระจ่าง
กรรมการบริหาร

 


นายประเสริฐ  ชวาลสันตติ
กรรมการบริหาร

 
 
 
 
  
 
     
 
 
 
         
 
     
     
 
 
     
         
       รายชื่อ คณะครูอาสาสมัคร   
Online:  3
Visits:  267,282
Today:  46
PageView/Month:  46