มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

           อาคารศูนย์บริการชุมชนคลองจั่นซึ่งเป็นที่ทำการและเป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น ได้ทำการวางศิลาฤกษ์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง    ดร.ศุภชัย  พานิชภักดิ์  โดยที่แห่งนี้ การเคหะแห่งชาติอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ซึ่งอยู่ระหว่างแฟลต ๑๔ และ ๑๕ ชุมชนคลองจั่น ติดกับโรงกำจัดน้ำเสียของการเคหะแห่งชาติ

(sila) 2009627_47341.jpg (sila) 2009627_47359.jpg (sila) 2009627_47381.jpg
(sila) 2009627_47403.jpg (sila) 2009627_47422.jpg (sila) 2009627_47444.jpg
(sila) 2009627_47464.jpg (sila) 2009627_47481.jpg (sila) 2009627_47503.jpg
(sila) 2009627_47524.jpg (sila) 2009627_47611.jpg (sila) 2009627_47542.jpg
     
     

พิธีเปิดอาคาร


 
Online:  2
Visits:  267,276
Today:  40
PageView/Month:  40