มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

ศูนย์บริการชุมชนคลองจั่น
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น
มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

 

 

email :
klongchandaycre@gmail.com
klongchandaycare@hotmail.com
admin@klongchandaycare.com


 

เลขที่ ๑๘๓  เคหะชุมชนคลองจั่น (ระหว่างแฟลตคลองจั่นหลังที่ ๑๔ - ๑๕)  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
โทร.๐ ๒๓๗๕ ๕๒๓๕ ; ๐ ๒๓๗๕ ๕๓๕๙ โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๕๓๕๙

 
Online:  1
Visits:  267,267
Today:  31
PageView/Month:  31